Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Beste eenzaam citaten op pinterest. Beste ideeën over toon hermans op pinterest. Troostgeschenk het is niet eenvoudig je eigen weg. Katten quotes catterrific. Het gaat wel teksten ikke pinterest. Uitgetypt gedicht leef rené oskam verlanglijstje. Kindergebed ik ga slapen ben moe teksten en. Katten quotes catterrific. Je voelt een stuk vrijer vanaf het moment…. Geloof niet alles wat je denkt ga eens verder op. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Citaat loslaten is moeilijk maar het onmogelijk om. Confucius citaten aforismen citeert de grote gedachten.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]