Kindergebed ik ga slapen ben moe teksten en. Katten quotes catterrific. Troostgeschenk het is niet eenvoudig je eigen weg. Katten quotes catterrific. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Beste eenzaam citaten op pinterest. Citaat loslaten is moeilijk maar het onmogelijk om. Je voelt een stuk vrijer vanaf het moment…. Confucius citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Het gaat wel teksten ikke pinterest. Uitgetypt gedicht leef rené oskam verlanglijstje. Geloof niet alles wat je denkt ga eens verder op. Beste ideeën over toon hermans op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: