Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Ruim zeldzame foto s nazikamp bergen belsen. Boeken over televisie en tv persoonlijkheden overzicht. Beste ideeën over fiets citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder aarde op pinterest. Beste ideeën over droom citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijk op pinterest. China versus over reclame en overschilderde. Over de winnende foto s quot een scherpe snoet en schapen als. Winter spreekwoorden en citaten. Beste ideeën over vriendin verjaardag cadeaus op. Zet jezelf eens op je prioriteiten lijstje just be you. Leonardo da vinci citaten aforismen citeert de grote. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.