Over de winnende foto s quot een scherpe snoet en schapen als. Ruim zeldzame foto s nazikamp bergen belsen. Boeken over televisie en tv persoonlijkheden overzicht. Leonardo da vinci citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over christelijk op pinterest. Beste ideeën over vriendin verjaardag cadeaus op. Beste ideeën over droom citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Beste ideeën over moeder aarde op pinterest. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. Winter spreekwoorden en citaten. China versus over reclame en overschilderde. Beste ideeën over fiets citaten op pinterest. Zet jezelf eens op je prioriteiten lijstje just be you.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)