Ziekte van quervain lees hier over de oorzaken symptomen. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Pin van marieke thomas op gevoelige mooie teksten. Niet schelden citaten pinterest gedichten. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Citaten ziekte vario leven met sjogren view topic. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Pin van elma op teksten uitspraken pinterest. Ziekte van de quervain. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard.

Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Sterk zijn teksten spreuken citaten en. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op. Leef je eigen leven teksten voor mijn kinderen dutch. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Omgaan met een blijvende beperking is moeizaam. Ziekte van de quervain. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Beste afbeeldingen over spreuken met waarheid. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: