Strandstoel gemaakt van ijslolly stokjes briefjes geld en. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Citaten geld geldtrap beste ideeën over grappig. Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Citaten geld web is pot van praktikanten. Beste afbeeldingen van geld en gevoel banksy. Citaten geld geldtrap beste ideeën over grappig. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk.

Citaten geld einsammeln beste ideeën over grappig. Citaten geld einsammeln beste ideeën over grappig. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Citaten geld web is pot van praktikanten. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Beste ideeën over geld citaten op pinterest gezond. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten geld beste ideeën over op pinterest.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: