Direct marketing quotes quotesgram. Wijze spreuken geluk pp aboriginaltourismontario. Beste afbeeldingen van spreuken citaten en teksten. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Ingezonden spreuk van syl ontdek nog meer nederlandse. Loesje school spreuken pinterest zoeken google en. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Spreuken over het leven quotes of the day. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Citaten en spreuken over reizen beste ideeën. Uitspraak sommige mensen lijken altijd boos en continue. Citaten en spreuken over reizen beste ideeën. Vakantie spreuken quotes of the day. Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet.

Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Citaten en spreuken over reizen beste ideeën. De bijtjes doen het vogeltjes zullen wij. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. Citaten en spreuken over reizen beste ideeën. Beste afbeeldingen over rumag spreuken op pinterest. Citaat mindfulness is een levenslange reis over pad. Mooie spreuken pinterest. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Meer dan grappige citaten over reizen op pinterest. Beste grappige citaten over reizen op pinterest.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.