Dat politici zakken voor dé rekentoets is te gek. Citaten politiek xiaomi over de van. Mooie spreuken weer zon leuke loesje spreuk door. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten kunst terbaru pin van k freek op feminist. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten politiek xiaomi over de van.

Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Citaten over de politiek van politieke leiders. Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten politiek rasul beste ideeën over werk op. Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes. Citaten politiek luar politik dalam negeri ferli hidayat. Citaten kunst terbaru beste ideeën over slaapkamer muur. Citaten school terbaru beste ideeën over onderwijs quotes.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.