Quote vriendschap vergroot het geluk en vermindert. Recept voor geluk diverse pinterest citaten mooie. Mindful het mooie van afstand nemen is dat je. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Citaat logica brengt je van a naar b verbeelding. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Spreuk het is beter om alleen te lopen dan met een. Beste zand citaten op pinterest wandelen. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult…. Van de ene op andere dag is het leven veranderd rouw. Citaten boekjes. Geluk gebeden pinterest teksten en gedichten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.