Mindful het mooie van afstand nemen is dat je. Van de ene op andere dag is het leven veranderd rouw. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult…. Quote vriendschap vergroot het geluk en vermindert. Recept voor geluk diverse pinterest citaten mooie. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste zand citaten op pinterest wandelen. Citaat logica brengt je van a naar b verbeelding. Spreuk het is beter om alleen te lopen dan met een. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Geluk gebeden pinterest teksten en gedichten. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Citaten boekjes.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.