Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Wauw prachtig gedicht gedichten pinterest. Ja dat wordt tijd voor leven zelf en niet. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Quotes spreuken oneliners mwah vakantie. Hans hermann kersten citaten pagina. Uitzonderlijk gedicht over tijd iy belbin. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste loslaten citaten op pinterest laten gaan. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Beste ideeën over korte gezegden op pinterest. Beste afbeeldingen van quotes citaten inspirerende. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. “er komt een tijd dat je moet kiezen tussen de bladzijde. Verloren citaten pot van. Gaan citaten pot van.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: