Speurders worden is fantastisch spreuken en citaten. Bram moszkowicz uitspraken van. Bol je hoeft niet aan een boom te hangen om. Gerrit achterland uitspraken van. Speurders worden is fantastisch spreuken en citaten. Liefde groeit quotes stefiravenjessica news. Ideeënmaker gebruik citaten om inspiratie op te doen. Informatiedossier. Wikiquote wikipedia. Lachen met de oude grieken geschiedenis beleven. Speurders worden is fantastisch spreuken en citaten. Speurders worden is fantastisch spreuken en citaten. Citaten zijn als sprookjes. Pascal de duve uitspraken van. Talkshow uitspraken van.

Tegel ervaring t. Hans kilian uitspraken van. Beste ideeën over grappige citaten school op. Vendors canal street market. Cebit google wil leren van fouten techzine. Instagrammers van nederlandse bodem ondertussen. Ernst schrÖder uitspraken van. Schuttingtaal uitspraken van. Inspirerende business quotes mt heeft deze lijst. Bekende spreuken over liefde clarasandragina news. Klaas koopman uitspraken van. Quotes. Kerstmis gedichten van advent tot driekoningen. Afbeeldingsresultaat voor uitspraken nederlands. Wijze spreuken citaten en gezegden over werk share the.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)