Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Sterk zijn teksten spreuken citaten en. Chronisch ziek fibromyalgia other chronic pain. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren hét. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Spreuken en citaten ziekte leven met sjogren view topic. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Uniek toon hermans de ander over vriendschap gedicht. Pin van elma op teksten uitspraken pinterest. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door.

Gewoon jip iphone screensaver background. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Hmm ergens wel herkenbaar gedichten. Citaten ziekte vario leven met sjogren view topic. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)