Beste ideeën over literatuur citaten op pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Het portret van shakespeare met beroemde citaten en. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Beste literatuur citaten op pinterest. William shakespeare citaten pot van. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Hel is leeg shakespeare citaten t shirt spreadshirt. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Beste ideeën over beroemde citaten op pinterest mark. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Hermann hesse als je geen geweld kunt gebruiken vervang. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet.

William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Mode beroemde citaten leven is te korte inspirational. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. Beroemde citaten over wintersport — stockvector. Shakespeare quote about life inspirational pinterest. Meer dan literatuur citaten op pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Shakespeare quotes pinterest citaten. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: