Pin van voorleesjuffie op lees citaten quotes over lezen. Beste ideeën over citaten lezen alleen op. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen alleen op pinterest. Best lezen images on pinterest classroom ideas. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Quote van de week ik haat boeken tekstbureau ginneken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Quote van de week tekstbureau ginneken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest.

Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Leuke uitspraken van loesje it s me eline. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Winston churchill citaten aforismen citeert de grote. Quotes citaten over taal communicatie en social media. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)