Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Communicatie is een veel breder begrip dan alleen het. Top spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform. Wijsheid succes wordt bepaald hoe je met teleurstellingen. Spreuken over samenwerken ro belbin. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Best teamwork images on pinterest inspirerende. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Samenwerken quotes google zoeken mooi pinterest.

Tekst voor afdeling quotes pinterest teksten. Oplossing voor bureaucratie minder regels meer. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Spreuk samenwerken my style pinterest business. Bij elkaar komen is een begin blijven. Spreuken over samenwerken ro belbin. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]