Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Afbeeldingsresultaat voor gedichten kanker citaten en. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Familie mooie teksten pinterest. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Chronisch ziek ziekte van bechterew pinterest leven. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Beste ideeën over chronische pijn op pinterest. Images about teksten on pinterest tears in. Beste ideeën over zwakte citaten op pinterest ziekte.

Chronisch ziek teksten cvs pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. De citaat en mooie spreuken quotes citaten tattoo. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Zeer leef je leven fz belbin. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste ideeën over chronische pijn op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.