Fijne vakantie spreuken pinterest citaten. Vakantie spreuken quotes of the day. Vakantie avontuur spreuken loesje pinterest. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Leraar zomerluxe heerlijk lang genieten van je vakantie. Images about loesje on pinterest tes this morning. Grappige citaten vakantie beste ideeën over. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Vakantie heb je eindelijk niets te doen gaat het nog. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Fijne vakantie wisdom pinterest. Images about loesje op pinterest pasfotoautomaten. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Vakantie rumag pinterest citaten en goed.

Beste ideeën over kleinkinderen op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Leraar vakantieluxe plassen wanneer je wilt. Set van vakantie groeten citaten en wensen tekst de. Prettige vakantie humor google zoeken working to. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Niks moet niksen mag vakantie suededesign fijne. Zomervakantie een welkome afwisseling of hoognodige break. Beste ideeën over vakantie citaat op pinterest. Grappige citaten over vakantie beste ideeën. Tegeltjeswijsheid — vakantie voorbij kilootjes erbij. Set van vakantie groeten citaten en wensen tekst de. Loesje v d posters loesjenl twitter. Anders citaten pot van. Beste ideeën over vakantie humor op pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.