Meer dan citaten over hoop op pinterest. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Tekst liefde en moed stefiravenjessica site. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Solitude citaten over positief denken. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Loesje als de moed je in schoenen zakt ga dan eens op. Kwetsbaarheid durven tonen maakt je tot een sterker persoon. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Als de moed je weer eens in schoenen zakt ga dan op. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform. Getagged accepteren loslaten moed quote quotes. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Inzicht mindfulness als je de moed vindt dwars door. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst.

Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Kaart met spreuk eiland spreukenkaarten kaartje go. Beste ideeën over moed citaten op pinterest. Mooie spreuken pinterest. Moed betekent angst voelen quotes pinterest. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Hoop moed kracht tekst mooie teksten pinterest. Inspiratie wijsheid hoop kracht instaquote. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Meer dan geduld citaten op pinterest. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Moed spreuken citaten en wijsheden.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.