Reinaert de vos her leefde. Nieuwe mascotte vervangt pardoes bij efteling golfpark. Reinaert de vos jan frans willems boeken website. Personages van den vos reynaerde. Boekverslag nederlands reinaart de vos door paul biegel. Personages van den vos reynaerde. Tiecelijn jaargang · dbnl. Reinaert de vos suite met prenten uit stijn streuvels. Willem die madoc maakte literatuurmuseum. Tiecelijn jaargang · dbnl. Van den vos reynaerde en reinaert de. Boekverslag van den vos reynaerde reinaert de. Op verplaatsing…de grimbeertroute de legende van reinaert. Hans. Les meilleures images du tableau adrien simoneton sur.

Vertaald zoals het hoort. Tiecelijn jaarboek jaargang · dbnl. Allaert van everdingen reinaert laat een pakket naar. Met sneltreinvaart door de dagen. Bol van den vos reynaerde ebook adobe epub. Reinaert de vos van colline producties betrekt. Tricky reinaert over de bekendste vossenstreken ter. Allaert van everdingen grimbeert de das en reinaert. Tussen de kaft suske wiske rebelse reinaert. Iedereen ruilt mee. Reinaart de vos marian hoefnagel. Theater toneel de motoen ‘reinaert vos liedekerke. Bol suske en wiske de rebelse reinaert willy. Reinaert de vos stijn streuvels. Personages van den vos reynaerde.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.