Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Beste ideeën over positieve gedachten op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Tekst voor afdeling quotes pinterest teksten. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Spreuken over samenwerken ro belbin. Spreuken over samenwerken ro belbin.

Samenwerken quotes google zoeken mooi pinterest. Bij elkaar komen is een begin blijven. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Zorg en co zorgenco twitter. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Spreuk samenwerken my style pinterest business. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste ideeën over levensmotto op pinterest gelukkig.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.