Philadelphia zoo winter storm aftermath scenes youtube. Winter at the magnetic hill zoo l hiver au de. Elephant mating in the berlin zoo germany winter. Saskmom visit the zoo in winter. Cute zoo animals to see this winter nyc parks. Snowscapes show wonder of animals in winter. Smithsonian zoo s lion in the snow fig jam and lime cordial. Columbus zoo aquarium in the winter time adventure s. Little townhome love family fun in toronto. More than million visited the detroit zoo last year. Winter wonderland picture of zsl whipsnade zoo. Winter oregon zoo. Winter is a perfect time to visit the central park zoo. Cute zoo animals to see this winter nyc parks. Winter at the minnesota zoo.

Cool guide visiting the maryland zoo in winter. Winter zoo quot eisbären tiere view fotocommunity. Winter wonderland bronx zoo. Winter and snow in copenhagen the elephant exhibit zoo. What i learned today toronto zoo is winter fun. Winter visit to the schönbrunn zoo vienna insightvienna. Saskmom visit the zoo in winter. Detroit zoological society zoo. Adventskalender türchen nr familieneintritte in den. Watch portland zoo animals frolic in a winter wonderland.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.