Politici eren tindemans op twitter de standaard. Citaten over politiek aforismen citeert de grote. Politici citaten en wijsheden citaten. De beste afbeelding van belgische politici uit. Journalisten beoordelen textbites van politici stijlbloempjes. Steven van hecke en wouter wolfs europese lessen voor belgische. Citaten van wiet van broeckhoven plusser. Guy verhofstadt hemelbestormer van de belgische politiek. Eén reden waarom de belgische crisis ten einde is. Politicus citaten en wijsheden citaten. Politici citaten en wijsheden citaten. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit belgië. De beste afbeelding van belgische politici uit. Domme en grappige quotes van politici. Citaten en spreuken over belgië.

Domme en grappige quotes van politici. De beste afbeelding van belgische politici uit. Valentijn dhaenens spiegel voor politici stemmenkanon voor. Technieken die politici toepassen om niét te antwoorden op. Citaten over politiek aforismen citeert de grote. Geduld citaten en wijsheden citaten. De belgische ziekte is vervlaamst dezelfde machtsverzuiling. Als iedereen vindt dat het anders moet met het belgische systeem. Kok citaten en wijsheden citaten. Citaten over de politiek van politieke leiders toponderzoek. Belastingen citaten en wijsheden citaten. Koning roept politici op verantwoordelijkheid te nemen bruzz. Rechtbankpresident politici spreek niet voor je beurt breda. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit belgië. Hard citaten en wijsheden citaten.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.