Wijze spreuken over het leven ii aboriginaltourismontario. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam dag dat je. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Citaten mijn gedichten. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. Gijp geef me hoop jomanda top.

Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken. Meer dan citaten over hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is en. Best images about hoop on pinterest beautiful hold.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]