Friendship quotes apk androidappsapk. Socrates quotes apk androidappsapk. Downloaden citaten gezegden status apk op computer pc. Best socrates aristotle plato quotes images citas citables. Downloaden citaten gezegden status apk op computer pc. Wisedom quotes apk androidappsapk. William shakespeare quotes apk download android books. Famous quotes apk androidappsapk. Quote socrates secret of happiness. Change quotes socrates image quotes at hippoquotes. Socrates quotes apk androidappsapk. Downloaden citaten gezegden status apk op computer pc. William shakespeare quotes apk download android books. Socrates quotes apk download android entertainment ئاپەکان. Kids stories aesop s fables apk version apk plus.

Download socrates quotes apk latest version app for android devices. Socrates quotes apk androidappsapk. Download socrates quotes by syzygy wallpapers and quotes apk. Wisedom quotes apk androidappsapk. Socrates quotes apk download android entertainment ئاپەکان. Socrates quotes apk androidappsapk. Hd wallpaper quotes for android apk download. Socrates quotes apk androidappsapk. Change quotes socrates image quotes at hippoquotes. William shakespeare quotes apk download android books. Funny socrates sayings socrates quotes on life wisdom. William shakespeare quotes apk download android books. William shakespeare quotes apk download android books. Socrates quotes apk androidappsapk. Socrates quotes apk androidappsapk.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.