Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer. Socrates study component apk by pearson publishing. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates quote “it is better to suffer an injustice than. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates apk baixar grátis educação aplicativo para. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet. Socrates sluit niet snel vriendschap maar blijf een. Socrates apk baixar grátis educação aplicativo para. Quote socrates je leert door te herinneren. Download socrates quotes apk. Socrates apk baixar grátis educação aplicativo para.

Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates study component apk by pearson publishing. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Socrates apk baixar grátis educação aplicativo para. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Sócrates pucp apk download free education app for.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.