Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates eenmaal gelijk aan de man wordt vrouw zijn. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates wie de wereld wil bewegen zal eerst zelf in. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Quote socrates je leert door te herinneren. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Stef bos citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Isaac newton citaten aforismen citeert de grote. Meer dan plato citaten op pinterest socrates.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)