Socrates eenmaal gelijk aan de man wordt vrouw zijn. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Quote socrates je leert door te herinneren.

Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Meer dan plato citaten op pinterest socrates. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates wie de wereld wil bewegen zal eerst zelf in. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Stef bos citaten aforismen citeert de grote gedachten. Isaac newton citaten aforismen citeert de grote.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]