Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Ingspire quote als je kijkt naar wat er altijd was. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Spreuken over het leven quotes of the day. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt. Citaten over het leven de hoop is en. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Ghandi citaten. Gedachte we kunnen zonder ideeën leven maar niet. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Lief leven wenskaart liefde houdt je in gratis.

Citaten filosofen kennis gedachten. Bol filosofen lexicon rob heijloo. Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Beste ideeën over leef het leven citaten op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Meer dan beroemde franse citaten op pinterest. Pin van piete op ¤rumag¤ pinterest teksten spreuken. Bol filosofen lexicon rob heijloo. Meer dan afbeeldingen over quotes op pinterest. Citaten filosofen identiteit gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Citaten filosofen identiteit gedachten. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Quote volg altijd je gevoel oprah hét.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)