Talent management quotes steve jobs quotesgram. Ontwerper steve jobs jacht ruziet met familie nu het. Biografie steve jobs de review op. Smart people steve jobs amazing quotes pinterest. Bekende citaten steve jobs what can teach. Beroemde citaten steve jobs computerworld. Apple historie de outfit van steve jobs. Studiebol steve jobs de biografie walter isaacson. Your time is limited so. Bekende citaten steve jobs what can teach. Steve jobs quotes best collection of on. Steve jobs beroemde citaten inspirerende etsy. Foto di bambini young celebrities madonna clint. Pin van nancy de rouck op mooie teksten en uitspraken. Best inspirerende personen images on pinterest muziek.

Bekende citaten steve jobs what can teach. Bekende citaten steve jobs what can teach. De åtta bästa steve jobs citaten från den nya boken. Review different thinking about steve jobs the man. Studiebol steve jobs de biografie walter isaacson. Bekende citaten steve jobs what can teach. Apple has lost a visionary. Bekende citaten steve jobs what can teach. Steve jobs zoals je m nog nooit zag one more thing. Negen geweldige quotes van beroemdheden loud noises. Bekende citaten steve jobs what can teach. Apple motiveert personeel met foto s en quotes van steve. Quotebook inspireer jezelf met je favoriete citaten. Bekende citaten steve jobs what can teach. Steve jobs mozaïek portret opgebouwd uit apple producten.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.