Elly s magazijn zomerexpositie de fundatie. Beste ideeën over goede vrienden op pinterest. Paris fashion week en modegerelateerde franse citaten. Beste ideeën over eiffeltoren tattoo op pinterest. Ontknoping door erikgveld pagina. Black white watercolour stripes pink heart oui iphone. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Beste ideeën over grappige vakantie op pinterest. Beste ideeën over parijs citaten op pinterest. Beste ideeën over fijne zondag op pinterest. Beste ideeën over warmte citaten op pinterest. Australia vs south america t r a v e l pinterest. Beste ideeën over parijs citaten op pinterest. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)