Rassemblement pour la culture et démocratie — wikipédia. File indice de démocratie wikimedia commons. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Democratie index van the economist wikipedia. Apothéose de la démocratie — wikipédia. John dewey citaten pot van. Démocratie participative — wikipédia. Social démocratie danemark — wikipédia. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Democratie athenienne. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Fichier démocratie ouverte — wikipédia. Union pour la démocratie française wikipedia. Wiki démocratie ou n importe quoi cjc une. Idioot is citaten pot van.

File démocratie g wikimedia commons. Mur de la démocratie — wikipédia. La misère de démocratie strasbourg élection partielle. Démocratie libérale slovène — wikipédia. Démocratie et socialisme — wikipédia. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Forces et démocratie — wikipédia. Démocratie liquide — wikipédia. Déesse de la démocratie wikimonde. Congrès pour la liberté et démocratie au kurdistan.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)