Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca ks greetings from senaca. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Spreuk wanneer we niet langer de situatie kunnen. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult. Un om tare citat de seneca. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Citate de seneca. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig.

Citate celebre despre neîncredere. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citate despre o prietenie falsa. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.