Thank you friends and family for the birthday wishes. Beste ideeën over gefeliciteerd op pinterest. Studio sterrenstorm citaten quotes uitspraken wijsheden. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over papa verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige verjaardag citaten op. Beste ideeën over papa verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over zussen op pinterest waargebeurde. Beste ideeën over dochters verjaardag citaten op. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Beste ideeën over papa verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over verjaardag humor citaten op. Meer dan afbeeldingen over spreuken op pinterest. Best images about happinez on pinterest ramen new. Beste ideeën over grappige verjaardag citaten op.

Beste verjaardag humor citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Verjaardag jaar humor citaten pinterest. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Citaten boekjes. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.