Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Thich nhat hanh lach haal adem en neem de tijd hét. Gedicht over tijd bijzondere gedichten en citaten. Wijsheid u. Management wijsheden. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Wijsheid aarzel niet iemand vandaag nog te vertellen dat. Spreuken spirituele teksten. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Alles heeft zijn eigen schoonheid als we het niet kunnen. Citaten over vertrouwen geheim en. Citaten en spreuken over korf. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten.

Citaten en spreuken over besluiteloosheid. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Liefde spreuken citaten en wijsheden. Beste vrijheid citaten op pinterest en. Citaten en wijsheden over tijd beste falen op. Solitude citaten over hoop en vertrouwen. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Inzicht de wereld is een boek wie niet reist leest. Wijsheid en ervaring tegelwijsheid spreuken. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Spreuk niemand zei dat het makkelijk was. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.