Spreuk wijze mensen proberen iemands gedrag te begrijpen. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. How to reduce the risk of having another preemie quotes. Inspirerende quotes. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Moed betekent angst voelen opdreef pinterest. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Beste ideeën over ster citaten op pinterest. Happiness chart misc happy positivity en life. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op.

Be kindfull mindfulness pinterest achtsamkeit. Ik heb geen persoonlijke ontwikkeling nodig om te groeien. Sarılmanın gücü sevmek pinterest ervas. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Ik ben om over na te denken en glimlachen pinterest. Loesje pinterest teksten spreuken en citaten. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Voordelen van hoogbewust zijn hsp quotes en foto s. Communicatie melissa jonker digital artist. Kwetsbaarheid durven tonen maakt je tot een sterker. Goede tekst gewoon doen mooie plaatjes teksten. Team building quotes wise inspiring sayings smart w. Denk niet na over persoonlijke ontwikkeling begin er.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)