Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Vooruitgang omzetten in citaten pot van. Juul kinnaer de morgenstond heeft goud in mond maar. De school citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Is niet arm die weinig citaten pot van. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Buffalo at seneca rocks wv photograph by dan friend. Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert citaten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Minder te citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. M de hoon johan witt gymnasium ppt download. Heraclitus religie is een ziekte maar nobele. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Verloren vertrouwen citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Ook de hoop beschaamd citaten pot van.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.