Buffalo at seneca rocks wv photograph by dan friend. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Juul kinnaer de morgenstond heeft goud in mond maar. De school citaten pot van. Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert citaten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. M de hoon johan witt gymnasium ppt download. Minder te citaten pot van. Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Ook de hoop beschaamd citaten pot van. Verloren vertrouwen citaten pot van. Vooruitgang omzetten in citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Heraclitus religie is een ziekte maar nobele. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Is niet arm die weinig citaten pot van. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.