Volendam wikipedia. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Zeer leef je leven fz belbin. Ziekte van forestier wikipedia. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Multipel myeloom wikipedia. Tekst liefde en moed stefiravenjessica site. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Gewoon jip iphone screensaver background.

Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Beste ideeën over zwakte citaten op pinterest ziekte. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren. Mooie quote als de zon ondergaat komen sterren op. Sterkte bij ziekte gedichten quotes en citaten poems. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Heraclitus religie is een ziekte maar nobele. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]