Er deed zich een spiraalproces voor ppt download. Keep fighting wisdom pinterest spreuken. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over levensproblemen citaten op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest sterke. Beste ideeën over nieuwe start citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen.

Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over dankbaarheid op pinterest gelukkig. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)