De sprookjesverkoper boekenplatform. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. May ella en peter onderweg. Bertus aafjes. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes egyptische brieven catawiki. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote.

Enciclopèdia d eivissa i formentera. Bertus aafjes. Bertus aafjes. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes. Joos florquin ten huize van · dbnl. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Een voetreis naar rome bertus aafjes boeken website.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)