Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Citaten versjes plazilla. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes met gezin kasteelbewoners kasteel hoensbroek. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten.

Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Bertus aafjes. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Verder lezen. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten. Tevreden citaten pot van. Citaten bertus aafjes amsterdam indischebuurten.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.