Patrick mundus patrickmundus twitter uitspraken. Pin van sandra ockhuysen op citaten en quotes pinterest. Citaten over mindfulness beste ideeën. Je bent geen mens die een spiritueel leven zoekt. Citaten over mindfulness beste ideeën. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Pin van monique staal op quotes spreuken happy. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Citaten over mindfulness beste ideeën. Citaten over mindfulness beste ideeën. Beste ideeën over citaten dankbaarheid op. Ajahn chah words. Citaten over mindfulness beste ideeën. Citaten over mindfulness beste ideeën. Beste ideeën over vogel citaten op pinterest vleugel.

Quote je adem is het leven soms hoeven we alleen maar. Citaten over mindfulness beste ideeën. Wendy s levenspad quotes pinterest spreuken. Pin van an sofie op me pinterest. Citaten over mindfulness beste ideeën. Meditatie challenge dag balans freelance. Pin op teksten. Mindfulness kernwoorden. Citaten over mindfulness beste ideeën. Is een cursus mindfulness training iets voor jou. Mindfulness mooie teksten pinterest. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Citaten over mindfulness beste ideeën. Citaten over mindfulness beste ideeën. Mooie spreuken pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)