Oorlog en vrede. Bewaar de vrede niet deel m uit loesje. Dwarsligger oorlog en vrede lev tolstoj. Nederland rubens quot oorlog en vrede kunstpenningen catawiki. Doordenkertjes over oorlog en vrede ja be. Quizvragen over één bepaald onderwerp aflevering. Oorlog en vrede transl war and peace sign board of. Quote gandhi vrede citaten pinterest oorlog. Liefdes quotes nederlands rp belbin. Conflicten met een ander tonen de binnen jezelf. Oorlog niet geschoten is altijd vrede loesje. Oorlog en vrede — stockvector oxlock. Oorlog en vrede boek. Te ervaren uitsluit citaten pot van. Oorlog en vrede boek.

Frans hiddema citaten aforismen citeert de grote. Oorlog en vrede uitgeverij hermaion. Over oorlog en vrede cartoon van arf overdwars. Lode marley citaten pot van. Vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog een. Programma cc de steiger menen. Jan jansen gedichten en verhalen. Geert fotografeert. Oorlog en vrede lev tolstoj boek. Als je ergens vrede wilt brengen neem dan vooral geen. Over oorlog en vrede een voorbeschouwing. Oorlog en vrede l n tolstoj boeken website. Vrede oorlog nederlands philharmonisch orkest. Leesportfolio bo vander hulst gedichtanalyse.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.