Diepzinnige spreuken over het leven die moeders op hun. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Fb pagina gezelligheid met een knipoog mooie teksten. Tegeltjes wijsheid alcoholvrij bier biernet. Zegswijzen citaten. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als. Spreuken gedichten gezegden en citaten rachael edwards. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Bol nederlandse spreekwoorden spreuken en. Famous spreuken startkabel nl. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Mooie spreuken en citaten meer. Mooie spreuken en citaten muismatten zazzle. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Korte geschiedenis van de mensheid in bundeskunsthalle.

Citaten wijsheden historische quotes. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Niccolò machiavelli citaten aforismen citeert de grote. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. De mooiste citaten en wijsheden artikelplaats. Positieve spreuken over wandelen inspirerende quotes. Nederlandse spreekwoorden spreuken en zegswijzen te. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Eciletiget dff a gdrden pdf. Citaten over poëzie aforismen citeert de grote. Gedichten spreuken en citaten. Mejores imágenes de woorden citaten wijze. Hans kudszus citaten aforismen citeert de grote. Spirituele spreuken boeddha wijsheden en boeddhistische. Spreuken citaten en quotes over spel spelen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)