Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. Quote michelleobama motivatie inspriatie citaat. Beste ideeën over citaten op canvas pinterest. Beste ideeën over dankbaarheid op pinterest gelukkig. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Illustratie reizen inspiratie citaten over koffer silhouet. Plinius de oudere citaten aforismen citeert grote. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Winnen citaten pot van. De mooiste en leukste reisquotes travel quotes we. Reizen inspiratie citaten en silhouette vliegtuig mijn. Grappige uitspraken over vakantie. De populairste ideeën over grappige citaten reizen.

Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. De mooiste en leukste reisquotes travel quotes we. Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. Meer dan grappige citaten over reizen op pinterest. Beste ideeën over zelf geluk citaten op pinterest. Citaten over reizen aforismen citeert de grote. Beste grappige citaten over vakantie op pinterest. De filosoos filosofen top twaalf ppt video online download. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Citaten over reizen aforismen citeert de grote. Op reis ️ travelling volunteering or an wildlife. Pin van esther venema op travel pinterest mooie. Citaten over reizen aforismen citeert de grote. Beste ideeën over grappige citaten reizen op. Beste ideeën over grappige citaten reizen op.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)