Van pannenkoek tot oliebol ppt download. Moderne franse filosofen een hoorcollege over. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen voor. Bol moderne franse filosofen ger groot. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

Wijze woorden filosofie. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen voor. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]