Beste ideeën over inspirerende citaten op pinterest. Meer dan angst citaten op pinterest. Baan geen pad om je angsten heen de enige weg is er dwars. Meer dan verandering citaten op pinterest leven. Moed betekent angst voelen quotes pinterest. Meer dan nieuwsgierigheid citaten op pinterest. Beste ideeën over paniekaanvallen op pinterest angst. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over angst citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over angst citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van spreuken omdenken. Citaten over angst aforismen citeert de grote. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over angst citaten op pinterest.

Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Beste ideeën over angst citaten op pinterest pijn. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Beste ideeën over denken citaten op pinterest angst. Meer dan ontspannen citaten op pinterest. Top gedicht ouder worden toon hermans mk belbin. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste engelse citaten op pinterest over lezen. Beste ideeën over angst citaten op pinterest stoppen. Beste angst citaten op pinterest depressie en.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)