Gedichten paula hagenaars vrijheid en geluk in je leven. Lichtpuntjes thuis door titia. Beste ideeën over zin van het leven op pinterest. Positief denken quote pinterest. Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. De zee teksten en spreuken pinterest het strand. Quot het mooiste dat je een kind kunt geven is kans. Beste ideeën over genieten van het leven citaten op. De donkerste dag van het jaar keerpunt in je leven gedicht. Ikgeloofergeentweeperenvan just another wordpress site. Wijsheid u. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.