Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over positief blijven op pinterest. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. En ga anders voor een dag in mijn schoenen staan. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Zeer leef je leven fz belbin. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische.

Beste ideeën over jaloezie citaten op pinterest. Voor mijn lieve kleindochter mooie teksten pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Chronisch ernstig ziek en studeren kan dat fontys. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over citaten liefdesverdriet op.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)