Beschouwing spirituele teksten. De tijd gedicht. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Meer dan afbeeldingen over spreuken geluk geven op. Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Het leven is als de zee altijd in beweging zachte. Vivien leigh citaten aforismen citeert de grote. Vaak wijze spreuken over het leven sw blessingbox. Bol citaten over succes en leven ebook wael. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Mooie spreuken en citaten meer. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is vol kansen.

Pin van piete op ¤rumag¤ pinterest teksten spreuken. Spreuken en citaten over het leven plazilla. Filosofische citaten leven en wijze woorden uit. Quote 🌹 wijsheid tekst. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten over het leven de hoop is en. Beste ideeën over genieten van het leven citaten op. Meer dan beroemde franse citaten op pinterest. Mooie spreuken teksten. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Wanneer je geen andere keus meer hebt mamaplaats. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]