Franciscus van assisi volgens henk os. Assisi stad van franciscus. Laudato si tau franciscaanse spiritualiteit vandaag. File sint franciscus van assisi rijnstraat woerden g. Icoon van st franciscus assisi réf ic a. Bol franciscus van assisi j denham. Misa y bendición de las mascotas en nombre san. Een pelgrimage in de voetsporen van franciscus assisi. Henk van os ik heb wel wat met franciscus assisi. Heiligen archieven pagina van tienerweb. Franciscus van assisi wikipedia. San francesco space van ronald pagina. Franciscus van assisi in het heilige land alfred muller. Franciscus van assisi adrian house isbn. Gebed om vrede naar franciscus van assisi bewerking.

Franciscus van assisi minderbroeders conventuelen. Wijsheden van sint franciscus assisi youtube. Best images about st francis v assisi on pinterest. Franciscus de heilige van dierendag geschiedenis beleven. Franciscus koen schyvens. H franciscus van assisi naamdag oktober. Franciscus van assisi von hermann hesse f wagner. Afbeeldingen. Startzondag oktober parochietuin wordt wijngaard de. Franciscus van assisi heilige met vogels cm hoog. Best st francis of assisi images on pinterest saint. Door armoede uitverkoren nemo kennislink. Gedenkdag heilige franciscus van assisi dierendag. Twee routes in de voetsporen van franciscus assisi. Liszt legend no norman shetler youtube.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)