Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Loesje teksten pinterest citaten mooie en. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Filmrecensie pizzamaffia overig ed. Citaten uit het boek dagen. Gedichten paula hagenaars levens citaten pinterest. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Wanneer je geen andere keus meer hebt mamaplaats. Citaten uit engels pippi langkous spreuken quotes studio. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

Citaten uit engels pippi langkous spreuken quotes studio. Powerpoints rian. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten uit boek spijt filminfo film michiel de. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Citaten uit de tafelgesprekken geschriften van maarten. Citaten uit het onderwijs. Citaten uit bijbel sieren bus in londen kerk religie. Mooie beschrijving van het werken in de gehandicaptenzorg. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)