Gedicht. Organisatiecultuur google zoeken mj veranderadvies. Ijsberg van mcclelland gedrag en stijl pinterest. Complimenten lunch trommel kaartjes pinterest. Enfp type head quotes personality en. Inspirerende quotes met beeld spiegelen. Inspirerende quotes met beeld vergeten. Welkom op de voorpagina. Vraag aanbod model volgen equaterra. Waardering gedichten spreuken wijze woorden en teksten. Beste ideeën over motiverende posters op pinterest. Inspirerende quotes met beeld plannen. Inspirerende quotes met beeld zot zijn doet geen zeer. Kalosgrafein humanistisch cursief.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.