Complimenten lunch trommel kaartjes pinterest. Inspirerende quotes met beeld spiegelen. Vraag aanbod model volgen equaterra. Welkom op de voorpagina. Inspirerende quotes met beeld vergeten. Waardering gedichten spreuken wijze woorden en teksten. Gedicht. Inspirerende quotes met beeld zot zijn doet geen zeer. Inspirerende quotes met beeld plannen. Ijsberg van mcclelland gedrag en stijl pinterest. Organisatiecultuur google zoeken mj veranderadvies. Enfp type head quotes personality en. Beste ideeën over motiverende posters op pinterest. Kalosgrafein humanistisch cursief.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.