Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Respect voor jezelf citaten spreuken wijze woorden en. Pin by adele weernink on teksten spreuken pinterest. Beste uil citaten op pinterest slapeloze nachten en. Pin van wuppy schomaker op nederlands. Wijsheid u. Respect spreuken gezegdes pinterest teksten. Respect voor de ander begint bij jezelf loesje. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Spreuk citaat nederlands teksten spreuken citaten. Helemaal waar quot respect l loe citaten pinterest. Afbeeldingsresultaat voor tekst respect collega s mooie. Afbeeldingsresultaat voor jabbertje school mooie teksten. Toiletregels sticker toilet regels. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

Conflictvermijding conscious living. Spreuk over respect is voor degene die het. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Een wijze levensles citaten mooi pinterest grappige. Loesje spreuken werk wowkeyword. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Spreuk je kunt beter een nachtje slapen over wat wilt. Beste ideeën over engelse citaten op pinterest. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Beste stilte citaten op pinterest ruzie gek. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden respect. Mooie spreuken pinterest. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.