Laat gaan wat was accepteer is en omarm komt. Wijsheden mahatma gandhi. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Afbeelding over verbale communicatie. Citaten and facebook on pinterest. Images about spreuken en gezegden on pinterest. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Best images about citaten over dementie on pinterest. Respect luisteren citaten gedichten en teksten. Respect is gebaseerd op het besf dat iedereen van waarde. Wolven spreuken pinterest en teksten. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Huis citaten op pinterest bibliotheek.

Waar geen vertrouwen oprechtheid en respect is. Mooie spreuken pinterest. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven. Spreuk over respect kan niet afgedwongen worden. Stuk stront darum pinterest spreuken. Mijn vrijheid houdt op waar het de jouwe raakt dat. Beste waardering citaten op pinterest. Vriendschap is een regenboog tussen twee harten die zeven. Mooie spreuken en citaten meer. Quotes om te onthouden als je niet kunt stoppen met. Aardig rumag quotes pinterest citaten spreuken en. Respect spreuken gezegdes pinterest teksten. Verbroken vriendschap spreuken google zoeken citaten. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: