Beste ideeën over dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over motivatie op pinterest motiverende. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Mooie inspirerende tekst spreuken. Beste ideeën over gelukkig huwelijk citaten op. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over schuld citaten op pinterest. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Citaten weergeven outlook beste ideeën over echte. Citaten weergeven visual beste ideeën over moeder zoon op. Beste ideeën over ik mis je op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest.

Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest. Citaten weergeven word sterren « teksten pinterest. Beste ideeën over mijn liefste op pinterest liefde. Citaten weergeven pai beste ideeën over werk op. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over dochter citaten op pinterest zoon. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Citaten weergeven quest gedicht voor geboorte meisje. Mooie spreuken pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.