Citaten weergeven visual beste ideeën over moeder zoon op. Citaten weergeven word sterren « teksten pinterest. Citaten weergeven pai beste ideeën over werk op. Beste ideeën over motivatie op pinterest motiverende. Beste ideeën over dochter citaten op pinterest zoon. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over gelukkig huwelijk citaten op. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Beste ideeën over mijn liefste op pinterest liefde. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest.

Citaten weergeven outlook beste ideeën over echte. Citaten weergeven quest gedicht voor geboorte meisje. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over schuld citaten op pinterest. Beste ideeën over dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest. Mooie inspirerende tekst spreuken. Beste ideeën over ik mis je op pinterest. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.