Spreuken over samenwerken ro belbin. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Top spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform. Tekst voor afdeling quotes pinterest teksten. Spreuken over samenwerken ro belbin. Samenwerken quotes google zoeken mooi pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten.

Bij elkaar komen is een begin blijven. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Spreuken over samenwerken ro belbin. Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Beste ideeën over levensmotto op pinterest gelukkig.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: